สินค้า


สินค้า

 • คลาส A B โมดูล

  คลาส A B โมดูล

  Class A/B Module Model: GSA-UM, GSA-MAB

 • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

  ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

  บังคับลิฟท์ลงไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัยที่อยู่ใกล้กับทางออกฉุกเฉิน ปิดเครื่องปรับอากาศและเครื่องจัดการอากาศ

 • FIRE ALARM SYSTEM

  FIRE ALARM SYSTEM

  ให้สัญญาณเตือนภัยแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทันทีและปิดเครื่องปรับอากาศและเครื่องจัดการอากาศ

 • FIRE ALARM

  FIRE ALARM

  เริ่มเตือนอพยพคนออกจากพื้นที่ทันทีและให้สัญญาณเตือนภัยแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทันที

Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.