• ไฟอราม
  • ไฟอราม

ไฟอราม


ไฟอราม

บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


จำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ, ระบบ Computer Telephony,

เครื่องตอบรับและให้บริการข้อมูลอัตโนมัติ, ระบบฝากข้อความอัตโนมัติ, ระบบ IVR, ระบบ Call Center,

เครื่องควบคุมการเปิด-ปิด ประตู, ระบบ Video Conference, ชุดประชุมและกล้องวงจรปิด

และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

Fire Alarm คืออะไร?

Fire Alarm Systems หรือ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือ ระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ กันออกไปตามความเหมาะสม เช่น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station (Manual Call Point) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถรับรู้และแก้ไข ไม่ให้ไฟไหม้นั้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้
 

ส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System Component) มีดังต่อไปนี้

1. ชุดจ่ายไฟ (Power Supply) เป็นอุปกรณ์แปลงกำลังไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟมาเป็นกำลังไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ปฎิบัติงานของระบบและจะต้องมีระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้ระบบทำงานได้ในขณะที่ไฟปกติดับ

2. แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำ งานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด จะประกอบด้วยวงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, วงจรทดสอบการทำ งาน, วงจรป้องกันระบบ, วงจรสัญญาณแจ้งการทำ งานในสภาวะปกติ และภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด, แบตเตอรี่ต่ำ หรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม (FCP) จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆ บนหน้าตู้ เช่น

– Fire Lamp : จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้
– Main Sound Buzzer : จะมีเสียงดังขณะแจ้งเหตุ
– Zone Lamp : จะติดค้างแสดงโซนที่เกิดAlarm
– Trouble Lamp : แจ้งเหตุขัดข้องต่างๆ
– Control Switch : สำหรับการควบคุม เช่น เปิด/ปิดเสียงที่ตู้และกระดิ่ง, ทดสอบการทำงานตู้, ทดสอบ Battery, Reset ระบบหลังเหตุการณ์เป็นปกติ


3. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating Devices) เป็นอุปกรณ์ต้นกำ เนิดของสัญญาณเตือนอัคคีภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

    3.1 อุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล (Manual Station) ได้แก่ สถานีแจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบใช้มือกด (Manual Push Station)

    3.2 อุปกรณ์เริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์อัตโนมัติที่มีปฎิกิริยาไวต่อสภาวะ ตามระยะต่างๆ ของการเกิดเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector), อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector), อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector), อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (Gas Detector)

4. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง (Audible & Visual Signalling Alarm Devices) หลังจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณทำงานโดยส่งสัญญาณมายังตู้ควบคุม (FCP) แล้ว FCP จึงส่งสัญญาณออกมาโดยผ่านอุปกรณ์ ได้แก่ กระดิ่ง, ไซเรน, ไฟสัญญาณ เป็นต้นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัย, ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น

5. อุปกรณ์ประกอบ (Auxiliary Devices) เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกัน และดับเพลิงโดยจะถ่ายทอดสัญญาณระหว่างระบบเตือนอัคคีภัยกับระบบอื่น เช่น

    5.1 ส่งสัญญาณกระตุ้นการทำ งานของระบบบังคับลิฟท์ลงชั้นล่าง, การปิดพัดลมในระบบปรับอากาศ, เปิดพัดลมในระบบระบายอากาศ, เปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุมควันไฟ,การควบคุมเปิดประตูทางออก, เปิดประตูหนีไฟ, ปิดประตูกันควันไฟ, ควบคุมระบบกระจายเสียง และการประกาศแจ้งข่าว, เปิดระบบดับเพลิง เป็นต้น

    5.2 รับสัญญาณของระบบอื่นมากระตุ้นการทำ งานของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย เช่น จากระบบพ่นนํ้าปั๊มดับเพลิง ระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีชนิดอัตโนมัติ เป็นต้น

CM FIRE ALARM SYSTEM

ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  CM-FPI

เครื่องตรวจจับควันระบบไฟฟ้า 

แผงควบคุมแจ้งเตือนไฟไหม้

ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้


 

GST FIRE ALARM SYSTEM

เครื่องตรวจจับควันไฟฟ้า รุ่น C-9102

เครื่องตรวจจับควันระบบไฟฟ้า รุ่น I-M9300

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ รุ่น DC-9204

แผงควบคุมเตือนไฟไหม้อัจฉริยะ รุ่น GST-IFP8


 

GST FIRE DETECTION

เครื่องดักจับหลายเซนเซอร์ CST

ฐานเสียงสัญญาณเตือน GST

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ

โมดูลอินพุตแอดเดรสGST


 

VIGILANT FIRE ALARM SYSTEM

เครื่องตรวจจับความร้อนคงที่

ระบบควบคุมความปลอดภัย

ที่วางโทรศัพท์แบบพกพา

คลาส A B โมดูล


 

EMERGENCY LIGHT

โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน LD SERIES
 

โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน LD-100
 

ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT
รุ่น CP 03-M9 ED

ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT
รุ่น CP04-9 AD


 

SIEMENS

FLOOR REPEATER DISPLAY รุ่น FT1810 

เครื่องควบคุมติดผนัง รุ่น FC186X SERIES

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ SIEMENS

อุปกรณ์แจ้งเพลิงไหม้มือกด SIEMENS


 

NOTIFIER

เครื่องตรวจจับความร้อน NOTIFIER 5600

สัญญาณเตือนภัยดึงมือ NOTIFIER-NBG 12

ระบบแจ้งเพลิงไหม้ Notifier NFS2-640

เครื่องตรวจจับควัน NOTIFIER SD-651


 

EXIT SIGN

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10-1B

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10-1D

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10-2A

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10-2D

 

บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เจ้าของเครื่องหมายการค้า "Isaac" ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2540 โดยกลุ่มวิศวกรที่มี ประสบการณ์ทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบไฟฟ้า เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การขาย การติดตั้ง และการให้บริการหลังการขาย ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติยี่ห้อ Isaac, NEC และ Siemens (Private Automatic Branch Exchange, PABX) ระบบ Computer Telephony เครื่องตอบรับและให้บริการข้อมูล อัตโนมัติ (Audiotex) ระบบฝากข้อความอัตโนมัติ (Voice Mail System) ระบบ IVR (Interactive Voice Response) ระบบ Call Center เครื่องควบคุมการเปิด-ปิด ประตู (Access Control) ระบบ Video Conference ยี่ห้อ SONY ชุดประชุมและกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ PHILIPS และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm system)


บริหารงานโดยทีมวิศวกรประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

1. นายสงวนชัย จงวัฒนไพศาล (วศ.บ.เทคโนฯ ลาดกระบัง ปี 2521)

2. นายวิชัย เลิศพงศ์พิพัฒน์ (วศ.บ.จุฬาฯ ปี 2525)


บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เลขที่ 57 ซอยรามคำแหง 60/3 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

ติดต่อฝ่ายบริการ

02-735-0581-8

service@isaac-network.com

sales@isaac-network.com


:: ติดต่อฝ่ายขาย ::

คุณเก๋

Call: 096-948-1733

Line ID: 0969481733

suntaree.isaac@gmail.com

คุณตุ๊กตา

Call: 087-923-9138

Line ID: tooktooktaa

supanee.isaac@gmail.com

คุณน้ำ

Call: 099-143-6851

Line ID: jusoosoo

jutha.isaac@gmail.com

คุณนัท

Call: 065-746-3888

Line ID: natisaac

isaacnatty@gmail.com


หมวดหมู่

ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ผู้ติดต่อ: คุณวิชัย เลิศพงศ์พิพัฒน์
ที่อยู่: 57 ซอยรามคำแหง 60/3 ถนนรามคำแหง
ตำบล: แขวงหัวหมาก
อำเภอ/เขต: เขตบางกะปิ
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10240
โทรศัพท์: 02-735-0581-8
อีเมล์: isaac_wichai@hotmail.com

V i s i t o r :

ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.